Ett par visa ord

I boken ”Att växa genom möten” skriver K Pollak bl.a en sak som är så fullständigt självklar:

” NÄR DET ÄR RÄTT, SÅ ÄR DET LÄTT” och ”NÄR DET ÄR LÄTT, DÅ ÄR DET RÄTT”.

Tänk att det kan vara så enkelt. Allt för ofta så är det ju inte så lätt, och då kan man ju funderar vad det är som inte är rätt. På något sätt tror jag att man ”påverka” sig själv och andra om man ibland funderar på det.
Blir man medveten om vad som inte är rätt, så är det lättare att ändra på det/sig själv.

/svannte

Det funkar

Jag jobbar som lärare och det innebär att jag har hur många som helst att "öva på", som K Pollak berättar i sin bok "Att växa genom möten".

Under några månader så har jag försökt att "påverka" mina mentorselever/klass att tänka possitivt.
OCH DET HAR FUNKAT!

Allt för många har t.ex klagat på vissa lärare/elever, vilket i sin tur inneburit att hela klassen har haft en mycket negativ inställning till vissa personer(kallar den/dom för Z). Det gick så långt så att rektor kallade till ett möte med berörda personer.

Efter det mötet så bestämde jag, tillsammans med mina elever, att vi skulle göra något åt problemet.
Min åsikt var tydlig och jag gjorde vad jag kunde för att ändra eleverna och berörd Z.
Jag tog kontakt med Z:a och talade om hur hon/han kunde göra för att själv påverka problemet, och samtidigt tog jag givetvis upp problemet med min klass.
Idag är tonen/inställningen en helt annan. T.o.m de mest negativa eleverna är idag betydligt possitiv mot personen Z. Och personen Z:a tycker att stämningen är bättre och att allt fungerar så mycket bättre.

TÄNK ATT SÅ LITE KAN GÖRA SÅ MYCKET.